مقالات

اهمیت روشنایی و نور پردازی در داخل ساختمان

نور باید بخشی از طرح معماری باشد اهمیت روشنایی و نور‌پردازی در ساختمان   اگر بخواهیم محیط اطراف خودمان را درک و با آن ارتباط برقرار کنیم، بی‌شک نور اولین ضرورت خواهد بود. براساس نظریه پلانگ، امواج الکترومغناطیسی با طول موج ۷۸۰‌ـ‌۳۸۰ نانومتر را که توسط چشم قابل رؤیت هستند، نور مرئی می‌نامند. نورهای مربوط به طول موج‌های مختلف وقتی ... Read More